VEIEN VIDERE STARTER HER!Felles ansvar for hverandres læring!

F21 er en populær skole og har svært god søkning. Skolen har et sterkt elevfokus der fag, mestring og utvikling er i sentrum. I tillegg til et sterkt faglig fokus tilbyr skolen blant annet frokost til alle elever, revy, leksehjelp, klasse- turer, fotball liga og et svært aktivt elevråd.

Vi har som mål å være blant Norges ledende skoler innen skoleutvikling. Det er gjennom kollek- tive læringsprosesser at både voksne og barn lærer mest og best. Derfor fokuserer vi på F21 på å ta felles ansvar for hverandres læring. For elevene betyr det blant annet bruk av læringspartnere når de starter på skolen. Dette er ment som et tiltak for å sikre at alle har noen å være sammen med i timer og friminutt. Men, bruk av læringspartnere er også knyttet tett opp mot vurderingssatsningen til skolen, gjennom blant annet kameratvurdering og egenvurdering, for å få alle elever mer delaktige i egen og andres læring.

Skolens satsningsområder

Elevmiljø
Det skulle bare mangle at vi gjør alt vi kan for å skape et så godt elevmiljø som overhodet mulig! Vi ønsker at elevene skal se på F21 som noe mer enn bare en skole. Vi ønsker at dere kommer hit og spiser frokost sammen med oss, at dere gjør lekser her, at dere er med på fritidsinteressene deres her og at dere starter klubber og foreninger her. Vi har nulltoleranse for mobbing og jobber kontinuerlig for et trygt skolemiljø for alle som går her.

Vurdering
Dette er skolens aller største satsningsområde og skal gå over tre år. Vi vet at gode tilbakemeldinger til elevene er noe av det som gir størst effekt på elevenes læring. Vi ønsker også å gjøre elevene mer delaktige i egen læringsprosess gjennom bruk av blant annet egenvurdering og kameratvurdering.
Sosialt miljø

F21 skal ikke bare være et godt sted å lære, men også et godt sted å være. Derfor legger vi ned mye arbeid i å organisere gode, sosiale aktiviteter for elevene våre.

Sentralt i arbeidet med det sosiale står elevrådet. Det er elevene selv som vet hva deønskerogderforbrukervielevrådetaktivt i det sosiale arbeidet. I tillegg til å jobbe for et bedre læringsmiljø for alle elever er elevrådet sentrale i planlegging og gjennomføring av arrangementer og turneringer der du kan være deltaker. Dette kan være alt fra fotball-, sjakk-, FIFA-, bordtennis,- og basketballturneringer til dansecrew, konserter, litteraturuke, revy og lmklubb. Som den eneste skolen i Oslo kan vi også tilby spennende markering av Halloween med eget spøkelseshus!

Gjennom elevrådet jobber vi også med å få spennende gjester på besøktil skolens SmartPrat. Vi har hatt besøk av H.K.H. Kronprins Haakon, Kahoot, Skamredaksjonen og Tusvik og Tønne for å nevne noen.

Ønsker du å være med å forme det sosiale miljøet på skolen din, vil du få gode muligheter for det på F21!

Studie-spesialisering

Utdanningsprogrammet Studiespesialisering gir studiekompetanse for videre studier ved høgskoler og universitet.

Du bør i utgangspunktet like å lese og arbeide med teoretiske fag for å velge dette utdanningsprogrammet. På F21 vil du samarbeide med læringspartnere fra første skoledag. Dette vil gi deg en trygg og n overgang fra ungdomsskolen – både faglig og sosialt!

På Vg1 skal du ha følgende fag: norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, geografi, engelsk, kroppsøving og fremmedspråk. På Vg2 og Vg3 skal du velge programområde og programfag. Du velger programområde innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg kan du velge programfag fra Medier og kommunikasjon. Se skolens hjemmeside for vårt varierte utvalg.

Fordypning innen realfag gir spesiell studiekompetanse for studier som f.eks. lege, tannlege, ingeniør, veterinær eller realfags- studier innen matematikk, fysikk, kjemi, biologi m.m.

Fordypning innen språk, samfunnsfag, økonomi eller mediefag betyr at du kan velge studier innenfor f.eks. juss, media, samfunnsfag, lærer, sykepleier, humanis- tiske fag, språkfag og mange andre.

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon er et studieforberedende utdanningsprogram med fokus på digital kompetanse, praktisk medieproduksjon og kommunikasjon.

Som elev får du generell studiekompetanse, samtidig som du jobber kreativt og skapende med prosjekter i mediefag. På MK lærer du hvordan du kan engasjere andre med et budskap og få gjennomslagskraft for det du vil fortelle. Du vil jobbe praktisk med produkter i foto, film, lyd, tekst og grafisk design, og utforske sjangere som reklame, journalistikk, underholdning og informasjon.

Hos oss jobber elevene mye med prosjektarbeid, kreativitet og samarbeid. Du blir god på å presentere og uttrykke det du vil fortelle og jobbe opp mot tidsfrister. Medier og kommunikasjon er et fag for alle, da det gir viktig og verdifull kompetanse for fremtiden – uansett karrierevalg.

Et år i England

F21 har i flere år samarbeidet med The Bournemouth and Poole College, og vi sender 20 elever fra 2MK, som blir integrert i engelske klasser i de fleste fag.

Det undervises og vurderes etter norske læreplaner, og opplæringen kvalitetssikres gjennom et tett samarbeid. Et år i England vil gi deg mange opplevelser og erfaringer. Engelskspråklig undervisning vil være en stor fordel for å kunne utvikle språket både sosialt og faglig. Å bo hos en vertsfamilie vil gi deg en unik mulighet til å erfare England på nært hold og gi et innblikk i den engelske kulturen, levesett og væremåte.

I tillegg tilbyr F21:

 • Egen macbook til alle elever
 • Gratis frokost til alle elever hver dag
 • Klasseturer til Europa
 • Aktivt elevråd
 • Leksehjelp
 • Sjakkturnering
 • Fotball-liga
 • Basket-liga
 • Fussball-liga
 • Spillrom med Playstation og VR-briller
 • Bordtennisbord
 • F21-revy