Foto

Å tegne med lys

Elever på MK2 har i Prosjekt til fordypning – fotografi – jobbet med å lage bilder ved hjelp av kunstig lys i et lystett rom for å få en dypere forståelse av hvordan fotografiet skapes av lyset. Teknikken kan de overføre til bruk i senere oppgaver.