Bakomfilm – et samarbeid med Snøballfilm AS

Filmelevene på MK2 lagde i uke 3 en TV-produkjson i samarbeid med produksjonsselskapet Snøballfilm AS. Elevene fikk veiledning av proffe fagfolk og det var elevene som bemannet de fleste fagfunksjonen under innspillingen. Opptaket er gjort i skolens studio, med skolens utstyr. Erik Odiin i MK3 har laget reportasjen.