Får forsøke seg som miljøjournalister

Elever fra Fyrstikkalleen skole på Helsfyr får forsøke seg som miljøjournalister. Hele første skoleuka etter en lang juleferie deltar elevene på 10. trinn i et pilotprosjekt om miljø med journalistikk som metode i regi av Klima og forurensings direktoratet (Klif). Med på laget av medhjelpere er også Origo, Trigger og ikke minst Nettavisen som stiller med redaktør Gunnar Stavrum for å innføre elevene i det å jobbe som journalist.

Elever fra 10. trinn på fyrstikkalleen skole får veiledning i å skrive nyhetsartikler av redaktør Gunnar Stavrum fra Nettavisen. Foto: Geir F. Karlsen
Geir F. Karlsen

Samarbeidet ble initiert av Klif som kontaktet skolen og ønsket Fyrstikkalleen som en av to skoler i landet som skulle pilotere et prosjekt som skal øke fokus på miljø i skolen ved blant annet å aktivt bruke ressurssiden www.miljostatus.no. Den andre skolen, Mjær skole fra Enebakk kjører sitt prosjekt parallelt. Tanken er at elevene skal jobbe med temaer om miljøproblemer i sitt nærmiljø og bruke journalistikk som metode for å sette seg inn i en bestemt problemstilling. Dette er en glimrende måte å kunne jobbe med fag på en alternativ måte samtidig som man ikke mister fokus på det faglige innholdet.

Elevene ble først kjent med prosjektet gjennom en kick-off siste skoledag før jul hvor alle aktører stilte med representanter for å gi elevene en forventing om hva de ville møte da de kom tilbake fra juleferien, og ikke minst prøve å engasjere elevene i å følge med på saker som kan gi de en problemstilling å jobbe med undre prosjektet.

Første dag var det redaktør for Nettavisen Gunnar Stavrum som delte av sin kompetanse og erfaring i det å jobbe som journalist. Først ved å holde en forelesning for alle elevene på 10. trinn for så å stille opp som veileder for alle gruppene på trinnet i deres arbeid med å finne en god problemstilling. Med hans bakgrunn både fra aviser og TV var dette særlig verdifullt da elevene har valget mellom å skrive en nyhetsartikkel eller å lage et nyhetsinnslag med video. Videre de kommende dagene vil elevene få en innføring i bloggverktøyet Origobloggen, som er stedet hvor elevene til slutt vil publisere sine nyhetsartikler og videoinnslag. Som en gulrot vil de beste artiklene fra skolen bli premiert med å bli publisert på linje med andre nyhetsartikler på Nettavisen sine sider, og vi håper jo at dette vil gi elevene en ekstra motivasjon for å jobbe med prosjektet.