Film og TV

Shards of A Life

Kortfilm produsert av Arctic Tape.

Directed by Daniel A. Nilssen
Director of photography: Tobias M. Erlandsen
Edit: Sahil Singh
Starring: Marius Edvardsen
Girl: Michelle Jordanger Berg
Teacher: Nicholas Blakstad Andresen
Linn: Natalie Margaret Nedeltcheva
Partner: Daniel A. Nilssen
Music: Mads – Pool