Film og TVSmart PratToppsak

Smartprat – «Hva kommer til å skje med AI fremover?»

Thordur Arnason fra Gapgemini  var på F21 og holdt sitt foredrag «Hva kommer til å skje med AI fremover». Her utfordret han elevene til å reflektere over mulighetene og utfordringene som ligger foran oss. Foredraget ble filmet av elever på 1IM, og du kan se hele opptaket her.