TABU

Elevene som har valgt fotografi som fordypning i Vg2 og Vg3 har denne høsten arbeidet med temaet TABU.

Noen av tabuene elevene har tatt tak i er seksuell legning, kropp, vekt og spiseforstyrrelser, mensen, forventninger knyttet til det å være kvinne, vold, depresjon og psykisk sykdom og fattigdom, for å nevne noe.

Tabu, forbud, forestilling om at en gjenstand, et begrep, en person eller en gruppe ikke må nevnes eller røres ved. Ordet kommer fra de polynesiske øyer hvor det betegnet noe hellig og urørlig. I norsk dagligtale blir tabu gjerne brukt om tema som alle i en kultur (eller en gruppe) er enige om at ikke skal omtales, eller om atferd som ansees som absolutt forbudt uten at noen stiller spørsmål ved det. Dersom noen setter spørsmålstegn ved tabuers berettigelse, møtes de ofte med aggresjon, sinne og sterk fordømmelse av de toneangivende i en gruppe eller en kultur. (Store norske leksikon)